vr-icon1
Welcome to new

Virtual Reality Life

At VR Life, we believe in unlocking the boundless possibilities of virtual reality to enhance your experiences and transform the way you engage with the world. As pioneers in the VR industry, we bring you cutting-edge solutions that redefine the way you live, work, and connect.

vr-icon2

CỬA HÀNG

vr-icon4
CAFE & NHÀ HÀNG
vr-icon5

SPA & LÀM ĐẸP

vr-icon5

NGHỈ DƯỠNG

DỊCH VỤ

Our vision at VR Life is to make virtual reality an integral part of your daily life. We aim to create immersive, interactive, and innovative experiences that elevate your reality, offering a seamless blend of the virtual and the real.

vr-icon1
Dịch vụ

SCAN 3D

Scan 3D là công nghệ sử dụng thiết bị chuyên dụng là máy quét 3D để tiến hành thu thập dữ liệu, thông tin về hình dạng, kích thước của đối tượng sự vật, sự việc trong không gian thực tế. Những dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý chuyển đổi lên môi trường thực tế ảo, tức là môi trường 3D.vr-icon1
Dịch vụ

ẢO HOÁ 3D

Không gian của khách hàng được thiết kế và mô phỏng trực quan 3D theo mục đích sử dụng, ngay cả khi chưa hề có không gian thật có sẵn. Loại hình này không bị giới hạn bởi vị trí, diện tích hay ý tưởng so với không gian được thi công ngoài thực tế.

CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG (AR)

Thực tế tăng cường (AR) là công nghệ phủ thông tin kỹ thuật số, chẳng hạn như hình ảnh, video hoặc mô hình 3D, lên môi trường thế giới thực. Bằng cách kết hợp thế giới ảo và thế giới thực, AR nâng cao trải nghiệm quan sát và tương tác của người dùng với môi trường xung quanh.

vr-icon2

Check this video
to understand

vr-icon1
Why Choose VR Life?

- Innovation: Stay ahead with our state-of-the-art VR solutions.
- Quality: Experience the highest quality virtual reality content and technology.
- Versatility: From business solutions to personal entertainment, we cater to all your VR needs.
- Community: Join the VR Life community and explore the latest in virtual reality with like-minded individuals.

parallax background
vr-icon1
Here is what we can do for our new life!

Technology friendly to all

vr-icon1
Contact Us

VR Life
Techcity Company Limited

    Do you have any questions?